Trang chủ >     Giới thiệu    ĐOÀN THANH NIÊN

TỔ CHƯC HỌC TẬP QUÁN TRIỆT CHUYÊN ĐỀ “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ KHÁT VỌNG CỐNG HIẾN DỰNG XÂY ĐẤT NƯỚC”

Đăng ngày: Dec 28, 2022, Đã có: 782 lượt xem
 Sáng ngày 17/12/2022, Trong khuôn khổ chương trình tập huấn cán bộ Đoàn – Hội – Câu lạc bộ năm 2022. Đoàn Thanh niên đã tổ chức Học tập quán triệt  chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh về khát vọng cống hiến dựng xây đất nước” Cho đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội – CLB năm 2022. 

Chuyên đề nhằm cung cấp những nội dung cơ bản và một số giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng cống hiến, dựng xây đất nước. Chuyên đề được sử dụng trong sinh hoạt chi đoàn, chi Hội và được tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, sinh viên.


Quang cảnh buổi học tập chuyên đề

 
 
Nội dung chuyên đề gồm 02 phần

Phần thứ nhất: Tư tưởng Hồ Chí Minh về khát vọng cống hiến dựng xây đất nước

1. Sự hình thành khát vọng giải phóng dân tộc, cống hiến dựng xây đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh

2. Những nội dung cơ bản về khát vọng giải phóng dân tộc, cống hiến xây dựng đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phần thứ hai: Đoàn viên, thanh niên tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng cống hiến xây dựng đất nước.

1. Tinh thần cống hiến xây dựng đất nước của thế hệ trẻ hiện nay

2. Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng cống hiến xây dựng đất nước trong đoàn viên, thanh niên


Đoàn viên, sinh viên Phát biểu ý kiến

Qua buổi học tập, mỗi cán bộ Đoàn – Hội đều được quán triệt sâu sắc ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương của Hồ Chí Minh; đồng thời tự rèn luyện và nâng cao giá trị bản thân với những chuẩn mực của đạo đức cách mạng, các phẩm chất của người cán bộ; vận dụng có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với vị trí chức năng nhiệm vụ của từng cá nhân tại đơn vị công tác.

 

Chia sẻ bài viết:
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: