Trang chủ >     Giới thiệu    HỘI SINH VIÊN

CUỘC THI SÁNG TÁC BIỂU TRƯNG (LÔGÔ) VÀ CA KHÚC TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Đăng ngày: Nov 30, 2022, Đã có: 829 lượt xem
 Căn cứ Kế hoạch số 51-KH/TWHSVVN, ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc tổ chức tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng (lô gô) cổ  động và ca khúc tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần  thứ XI, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam ban hành Thể lệ Cuộc thi, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng dự thi

- Công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động ở trong nước và  ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động tại Việt Nam  đều có thể tham gia các Cuộc thi. 

- Có thể tham gia theo nhóm tập thể hoặc cá nhân. 

- Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng chấm thi, Tổ thư ký được quyền tham gia hưởng  ứng sáng tác nhưng tác phẩm không được tham dự xét giải thưởng. 

2. Quy mô, thời gian tổ chức, địa chỉ tiếp nhận bài dự thi 

2.1. Quy mô cuộc thi: Toàn quốc. 

2.2. Thời gian tổ chức cuộc thi: Từ ngày 03/11 đến 15/12/2022, cụ thể:
- Thời hạn tiếp nhận bài dự thi: Từ ngày 03/11 đến hết ngày 05/12/2022.

- Chấm giải: Trước ngày 15/12/2022. 

- Góp ý và hoàn thiện mẫu được chọn: Trước ngày 25/12/2022. 

- Công bố kết quả Cuộc thi: Đầu tháng 01/2023. 

2.3.Địa chỉ tiếp nhận bài dự thi: Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, số 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

3. Số lượng tác phẩm: Không hạn chế về số người và số lượng bài dự thi.

4. Chủ đề, nội dung

Cuộc thi bám sát, thể hiện được chủ đề và tinh thần của Đại hội đại biểu toàn  quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, cụ thể: 

- Thể hiện được về tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh  viên Việt Nam lần thứ XI.

- Thể hiện được mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam cà  sinh viên Việt Nam trong thời gian tới, đó là: Bồi dưỡng thế hệ trẻ phát triển lành  mạnh, toàn diện; có lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống văn hoá, tinh thần thượng  tôn pháp luật; lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa; có ý chí tự lực, tự cường;  khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy mạnh mẽ vai trò xung  kích, tình nguyện, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội  nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia. Quan tâm, chăm lo các nhóm thanh niên yếu  thế, thiếu cơ hội phát triển vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Xây dựng, củng cố tổ chức Hội Sinh viên vững mạnh về tư tưởng, chính trị,tổ chức và hành động; lực lượng xung kích cách mạng; đi đầu trong mọi nhiệm vụ. 

- Thể hiện được lịch sử hình thành và phát triển của Hội Sinh viên Việt Nam; về vị trí, vai trò và những đóng góp của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Thể hiện được sự quan tâm, của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành; tình cảm,  kỳ vọng của thanh thiếu nhi và nhân dân đối với tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam. 

- Phản ánh những tấm gương điểm hình của học sinh, hội viên, sinh viên tiêu biểu  trong các thời kỳ; cổ cũ tinh tâm say mê học tập, nghiên cứu khoa học, thi đua rèn luyện  và những đóng góp hiệu quả của Hội Sinh viên tham gia phát triển kinh tế - xã hội.  

5. Quy định tác phẩm dự thi 

- Tác phẩm dự thi phải là những sáng tác mới, chưa được sử dụng, chưa từng công  bố, hoặc đã công bố kể từ thời điểm bắt đầu phát động Cuộc thi nhưng chưa tham gia  bất kỳ cuộc thi nào trong và ngoài nước.  

- Tác giả phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý và sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm  của mình theo luật pháp Việt Nam và quốc tế, đảm bảo không có tranh chấp bản quyền.  - Ban Tổ chức được toàn quyền sử dụng các tác phẩm đạt giải để phục vụ các hoạt  động tuyên Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI. Tác phẩm đã  gửi dự thi không được hoàn trả lại. 

- Nếu phát hiện tác phẩm được trao giải vi phạm các quy định trong Thể lệ, Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo sẽ xem xét thu hồi giải thưởng và thông báo rộng rãi trên  các phương tiện thông tin đại chúng. 

6. Điều kiện bắt buộc tác phẩm dự thi phải thể hiện 

Tác phẩm dự thi bắt buộc phải sử dụng các hình ảnh, chi tiết sau đây:

- Huy hiệu chính thức của Hội Sinh viên Việt Nam. 

- Số lần tổ chức Đại hội: thể hiện bằng số La Mã (lần thứ XI). 

7. Yêu cầu về bài dự thi 

7.1. Sáng tác biểu trưng (logo) 

- Tác phẩm dự thi được vẽ trên giấy trắng, khổ A4 kèm theo 01file thiết kế bằng các  phần mềm đồ họa như *.AI, *.CDR, 01 file *.jpg (tích hợp trong 01 đĩa CD Rom hoặc file  mềm gửi về địa chỉ (địa chỉ email: vanphonghsvvn@gmail.com).
- Trình bày 01 mẫu lớn nằm chính giữa có chiều rộng đúng kích cỡ 15cm, 01 mẫu  thu nhỏ màu và 01 mẫu đen trắng kích cỡ 2,5cm; thiết kế hình ảnh dưới dạng 2D. 

- Tác phẩm dự thi phải gửi kèm theo một bản thuyết minh ngắn gọn, súc tích về  ý nghĩa, nội dung chủ đạo của tác phẩm, trình bày trên khổ giấy A4, cỡ chữ 14. 
* Lưu ý: Tác phẩm dự thi biểu trưng có tính sáng tạo, đơn giản, hiện đại; khả thi  trong thi công (phải thể hiện rõ các chi tiết, đường nét, hình khối khi dùng ở bản đen  trắng, có thể thu nhỏ để làm phù hiệu đeo ngực, có thể thực hiện trên nhiều chất liệu  như: đồng, nhôm, gỗ, thủy tinh, pha lê...) 

7.2. Sáng tác ca khúc tuyên truyền 

- Tác phẩm là ca khúc có thể được thể hiện dưới mọi phong cách, thể loại âm  nhạc, phù hợp với xu thế xã hội hoặc sở trường cá nhân; 
- Lời ca bằng tiếng Việt, trong sáng, dễ nhớ, dễ thuộc mang tính cộng đồng cao;  ca từ và nội dung ca khúc không vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc, có tính giáo  dục sâu sắc, nằm trong khuôn khổ cho phép của pháp luật và bám sát chủ đề sáng tác; 

- Giai điệu đẹp, cấu trúc gọn gàng, phong cách mới và sáng tạo, dễ biểu diễn từ  một hoặc đông người. 

8. Hồ sơ dự thi 

8.1. Sáng tác biểu trưng (logo) 

Bài dự thi ghi rõ: "Tác phẩm tham dự cuộc thi Cuộc thi sáng tác biểu trưng (lô gô) cổ động, tuyên truyền Đại hội Hội Sinh viên toàn quốc lần thứ XI của Hội Sinh viên  Việt Nam. Thể hiện đầy đủ thông tin của tác giả: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, đơn  vị đang học hoặc công tác, địa chỉ, điện thoại và email liên hệ. 

8.2. Sáng tác ca khúc tuyên truyền 

- Hồ sơ tham gia gồm phiếu đăng ký và tác phẩm tham gia (được cho vào 01 phong bì lớn, dán kín gửi về Ban Tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc) - Phiếu đăng ký tham gia Cuộc Vận động bao gồm các nội dung: Tên tác giả đăng  ký tham gia, nghệ danh (nếu có); chủ đề tác phẩm dự thi; ngày, tháng, năm sinh; số  chứng minh nhân dân; địa chỉ liên hệ; số điện thoại liên lạc; số lượng tác phẩm tham  gia.  

- Mỗi tác phẩm tham gia được thể hiện bằng bản ký âm (ghi rõ tác giả phần lời  và phần nhạc), được đánh máy hoặc viết tay rõ ràng trên khổ giấy A4, kèm theo bản  demo thu âm tác phẩm (đĩa CD hoặc USB).  

9. Giải thưởng 

9.1. Biểu trưng (logo): 

- 01 giải nhất: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi kèm theo 20.000.000đ tiền mặt. 
- 01 giải nhì: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi kèm theo 5.000.000đ tiền mặt. 
- 01 giải ba: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi kèm theo 3.000.000đ tiền mặt. 
- 03 giải khuyến khích: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội  Sinh viên Việt Nam, giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi kèm theo 1.000.000đ tiền mặt. 

9.2. Ca khúc tuyên truyền:  

- 01 giải nhất: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt  Nam, giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi kèm theo 30.000.000 và là ca  khúc chính thức của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam 
- 10 giải A mỗi giải được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội  Sinh viên Việt Nam, giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi kèm theo 5.000.000đ  tiền mặt (Ban Tổ chức căn cứu vào tình hình thực tế để trao giải cho các tác phẩm). 

Thông tin chi tiết liên hệ qua bộ phận thường  trực Ban Tổ chức Cuộc thi: Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, 64 Bà Triệu, Hà Nội, email: vanphonghsvvn@gmail.com; đồng chí Trần Huyền Trang, cán bộ Văn  phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, điện thoại: 0943.221.057.

Chi tiết cuộc thi: (xem tại đây)

 

Chia sẻ bài viết:
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: