Trang chủ >     Giới thiệu    ĐOÀN THANH NIÊN

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Đăng ngày: May 10, 2023, Đã có: 942 lượt xem
Sáng 5/5, Ban Thường vụ Đoàn trường tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành  Đoàn trường, Ban Thư ký, BCH Hội sinh viên Trường, Bí thư, Phó Bí thư các Liên chi Đoàn, Liên chi Hội trưởng, Liên chi Hội phó các Liên chi Hội trực thuộc, Bí thư, Phó Bí thư, Chi hội trưởng, chi Hội phó các lớp sinh viên, Ban chủ nhiệm các câu lạc bộ trực thuộc.


Đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị được tổ chức có ý nghĩa quan trọng, nhằm giúp các cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới, quan trọng trong các Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đồng thời, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.


Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 Các đại biểu được nghe báo cáo viên là đồng chí Bí thư Đoàn trường, các đồng chí là báo cáo viên cấp Trung ương tại Học viện TTN Việt Nam quán triệt về 5 chuyên đề trọng tâm, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại Đoàn toàn quốc lần thứ XII.Đại biểu tham dự Hội nghị


Chuyên đề 1: Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.

Chuyên đề 2: Công tác tuyên truyền, giáo dục, phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”.

Chuyên đề 3: Tổ chức các phong trào hành động cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các chương trình đồng hành với thanh niên.

Chuyên đề 4: Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Chuyên đề 5: Công tác tổ chức xây dựng Đoàn; công tác quốc tế thanh niên; Đoàn tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị; công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo.

 

Chia sẻ bài viết:
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: