Trang chủ >     Giới thiệu    ĐOÀN THANH NIÊN

SINH HOẠT CLB LÝ LUẬN TRẺ QUÝ IV NĂM 2022 VỚI CHỦ ĐỀ “TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN TRONG ĐẤU TRANH BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, PHẢN BÁC CÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC TRÊN MẠNG XÃ HỘI”

Đăng ngày: Dec 28, 2022, Đã có: 1087320 lượt xem
 Nhằm tăng cường lý luận cho các thành viên CLB Lý luận trẻ, nhất là phát huy vai trò của tuổi trẻ trong bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng trên không gian mạng, sáng ngày 26/12/2022, Câu lạc bộ lý luận trẻ tổ chức sinh hoạt quý IV năm 2022 với chủ đề “Trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu xuyên tạc trên mạng xã hội”.

 
Không gian sinh hoạt của CLB

Tại buổi sinh hoạt, các thành viên câu lạc bộ đã cùng tham gia thảo luận, trao đổi, làm rõ thêm những vấn đề về: Thực trạng về tình hình chống phá của các thế lực địch trên không gian mạng đối với Đảng và Nhà nước; việc nhận diện, cảnh giác, các giải pháp và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong việc đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực trên không gian mạng trong giai đoạn hiện nay.

Các đồng chí phát biểu ý kiến 

Qua buổi sinh hoạt đã định hướng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm; giúp đoàn viên thanh niên nhận diện và cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực, phản động, thù địch, nhất là trên không gian mạng; từ đó góp phần vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của thế lực thù địch.

Chia sẻ bài viết:
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: