Trang chủ >     TIN TỨC    TUỔI TRẺ KINH TẾ

TIÊU CHÍ VÀ NỘI DUNG PHONG TRÀO CÁN BỘ 3 TRÁCH NHIỆM

Đăng ngày: Jul 20, 2022, Đã có: 947 lượt xem
 Thứ nhất, trách nhiệm với bản thân, gồm: Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận và kỹ năng nghiệp vụ công tác. Luôn gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị. Thường xuyên rèn luyện tác phong, lề lối công tác, đạo đức công vụ, nói đi đôi với làm, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thường xuyên rèn luyện thân thể để có sức khỏe tốt sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, trách nhiệm với công việc, gồm: thực hiện tốt Luật Cán bộ, công chức; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, toàn tâm toàn ý, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Làm việc nghiêm túc, cầu thị, tận tâm với công việc được giao. Không ngừng lao động sáng tạo, tích cực phát huy, đề xuất các sáng kiến, cải tiến quy trình, kỹ thuật, các giải pháp đột phá để triển khai công việc bảo đảm chất lượng tốt nhất. Đi đầu trong tham gia cải cách hành chính; xung kích, tình nguyện đảm nhận và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…

Thứ ba, trách nhiệm với cộng đồng, gồm các nội dung: Nêu cao tinh thần hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, cụ thể: Tôn trọng, lễ phép với nhân dân; đồng cảm, chia sẻ với những vướng mắc của người dân; chân thành lắng nghe ý kiến phê bình của nhân dân; cởi mở, nhiệt tình tư vấn, hỗ trợ giúp đỡ nhân dân; giữ vững tác phong “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” của người cán bộ cách mạng, người công bộc, người đầy tớ trung thành của nhân dân… Và nhiều tiêu chí khác.

Chia sẻ bài viết:
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: