Trang chủ >     TIN TỨC    TUỔI TRẺ KINH TẾ

HỌC TẬP TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA XIII, NGHỊ QUYẾT SỐ 15-NQ/TW NGÀY 05/5/2022 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

Đăng ngày: Sep 14, 2022, Đã có: 809 lượt xem
 Ngày 14/9/2022, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên trong giai đoạn mới” và Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên thủ đô.


Đoàn viên, sinh viên theo dõi, học tập trực tuyến
Đoàn viên, sinh viên trường Đại học Kinh tế đã nghiêm túc tập trung tham gia học tập nghị quyết trực tuyến tại giảng đường. Thông qua buổi học tập nhằm giúp đoàn viên, sinh viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết. Từ đó làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động, đưa nghị quyết vào cuộc sống, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của nghị quyết trong đoàn viên, sinh viên. Tăng cường đấu tranh chống các các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin vững chắc, tạo sự đồng thuận thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Chia sẻ bài viết:
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: