Trang chủ >     TIN TỨC    TUỔI TRẺ KINH TẾ

HƯỚNG DẪN PHONG TRÀO 3 TRÁCH NHIỆM TRONG CÔNG CHỨC

Đăng ngày: Jul 20, 2022, Đã có: 864 lượt xem
 Trách nhiệm với nhân dân:
  – Tiếp đón ân cần, hòa nhã, biết lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân, cần đồng cảm, chia sẻ, tư vấn, giải thích kịp thời những thắc mắc, yêu cầu của công việc cho người dân biết một cách rõ ràng, thuận tiện, thực hiện tiếp xúc công bằng.
 – Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia nghiên cứu, tham mưu với chính quyền cải tiến các quy trình nghiệp vụ, giảm bớt các thủ tục hành chính phiền hà, giải quyết nhanh chóng, chính xác, tránh gây khó khăn, sách nhiễu cho người dân.
 b. Trách nhiệm với công việc:
 – Tận tâm với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hiệu quả công việc do cơ quan đơn vị phân công, có sáng kiến rút ngắn thời gian, tiến độ giải quyết hồ sơ, nâng cao chất lượng công việc phục vụ hiệu quả.
 – Tham gia nghiên cứu, tham mưu với chính quyền cải tiến các quy trình nghiệp vụ, giảm bớt các thủ tục hành chính phiền hà, giải quyết nhanh chóng, chính xác, tránh gây khó khăn cho người dân.
 – Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí.  
 – Tham gia tích cực các hoạt động Đoàn thể tại cơ quan, đơn vị.
 – Hiến kế các giải pháp, quy trình nâng cao hiệu quả chuyên môn nghiệp vụ, đem lại hiệu quả thiết thực trong công việc.
 c. Trách nhiệm với chính mình:
 – Không ngừng học tập nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng xã hội.
 – Xây dựng tác phong làm việc công nghiệp, hiệu quả; sắp xếp khoa học, đảm bảo đúng thời gian thực hiện.
 – Có sáng kiến cải tiến quy trình làm việc, nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ cho công việc, cho cơ quan, đơn vị và phục vụ cho xã hội.
 – Rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, y đức, lương tâm chức nghiệp.
Chia sẻ bài viết:
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: