Trang chủ >     TIN TỨC    TUỔI TRẺ KINH TẾ

04 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN

Đăng ngày: Jul 20, 2022, Đã có: 4403 lượt xem
Bài 1. Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

 Bài 2. Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.Bài 3. Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay.Bài 4. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.


 
Chia sẻ bài viết:
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: