Trang chủ >     Tin tức hoạt động    Chăm lo bảo vệ

Thông báo về việc rà soát các đoàn viên, sinh viên Trường bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19

Đăng ngày: Apr 13, 2020, Đã có: 142 lượt xem
 Nhằm hỗ trợ tối đa cho các bạn đoàn viên, sinh viên trong Trường đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19, các Bí thư Liên chi Đoàn cần triển khai lập 02 Danh sách, cụ thể:
- Các đối tượng đoàn viên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang có mặt tại Hà Nội gửi về email doandhqghn@gmail.com, phongnt@vnu.edu.vn trước 8h30 sáng thứ 2 (13/4/2020) để văn phòng tổng hợp gửi Thành đoàn Hà Nội. (Thông tin tổng hợp bao gồm: Họ tên; Giới tính; Lớp, Khoa; Nơi cư trú hiện tại).
-  Thống kê và lập danh sách những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (không có smart phone, máy tính xách tay hay phương tiện kỹ thuật đủ để học online) cũng như các trường hợp khó khăn cần hỗ trợ (chỗ ở, sinh hoạt phí...) ngoài những trường hợp đã được hỗ trợ theo quy định (diện hộ nghèo, thương/bệnh binh/gia đình liệt sĩ...), tuy nhiên các Liên chi đoàn thống kê tất cả những diện khó khăn cần hỗ trợ bao gồm cả những em đã được hỗ trợ nhưng vẫn khó khăn, gửi trước 15/4/2020 qua Email: phongnt@vnu.edu.vn
Đây là thông tin hữu ích, Nhà trường, Đoàn trường và Đoàn ĐHQGHN dựa trên số liệu cung cấp có thể hỗ trợ được đoàn viên, sinh viên Trường trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh. Thông tin thống kê cần đầy đủ, chính xác và kịp thời để "không ai bị bỏ lại phía sau".
Đoàn trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
Chia sẻ bài viết:
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: