Trang chủ >     HỖ TRỢ SINH VIÊN    Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP

Nền kinh tế sáng tạo là gì?

Đăng ngày: Feb 22, 2021, Đã có: 6 lượt xem
 

Nền kinh tế sáng tạo là gì?

Các định nghĩa về “nền kinh tế sáng tạo” có thể khác nhau, nhưng nhìn chung tất cả đều thống nhất ở một điểm: trái tim của nền kinh tế sáng tạo là các ngành công nghiệp sáng tạo.
 
 Ảnh: Internet
 
Không có định nghĩa thống nhất về "nền kinh tế sáng tạo" hay "các ngành công nghiệp sáng tạo"; tuy nhiên, người ta đều lấy khái niệm "sáng tạo" làm một đặc điểm chủ đạo ở đây.
 
Ngày nay, sáng tạo thường được coi là một nguồn lực chính trong nền kinh tế tri thức, dẫn tới những sáng tạo và thay đổi về công nghệ, đồng thời đem lại lợi thế cạnh tranh về kinh doanh và các nền kinh tế quốc gia.
 
Sự biến đổi của những ý tưởng sáng tạo đã góp phần làm gia tăng cả các sản phẩm hữu hình và dịch vụ vô hình - gọi chung là "các hàng hóa và dịch vụ sáng tạo".
 
"Các hàng hóa và dịch vụ văn hóa" tạo thành một tập hợp con của các ngành công nghiệp sáng tạo - một khái niệm rộng hơn tập trung vào các loại hình nghệ thuật nhưng không chỉ giới hạn ở đó.
 
Các ngành công nghiệp sáng tạo được định nghĩa là một tập hợp các sản phẩm tri thức, có nội dung sáng tạo, có giá trị về văn hóa và kinh tế, và có các mục tiêu thị trường. Tập hợp này bao gồm chu kỳ sáng tạo, sản xuất, và phân phối hàng hóa và dịch vụ, trong đó sáng tạo và tài sản trí tuệ là các nguyên liệu đầu vào chủ đạo.
 
Vì lý do này mà nhiều nước sử dụng định nghĩa về "các ngành công nghiệp sáng tạo văn hóa". Các mô hình nền kinh tế sáng tạo khác nhau có các cách xác định và phân loại các ngành công nghiệp sáng tạo khác nhau.
 
Điều quan trọng ở đây không phải là vấn đề định nghĩa mà là việc sử dụng khái niệm đó làm một phương thức mới để  tiếp cận chiến lược phát triển. Theo định nghĩa và phân loại của UNCTAD (Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển), các ngành công nghiệp sáng tạo bao gồm như sau:
 
- Di sản văn hóa, bao gồm các biểu hiện văn hóa truyền thống;
 
- nghệ thuật thị giác và nghệ thuật biểu diễn;
 
- các ngành công nghiệp nghe nhìn;
 
- xuất bản và truyền thông in ấn;
 
- truyền thông mới;
 
- thiết kế;
 
- các dịch vụ sáng tạo, bao gồm quảng cáo và kiến trúc.
 
Báo cáo Kinh tế sáng tạo năm 2010 muốn xây dựng một tiêu chuẩn thực tế cho các định nghĩa về "nền kinh tế sáng tạo". Khái niệm này vẫn đang tiếp tục phát triển, mở rộng phạm vi bao quát và lĩnh vực áp dụng. Tuy vậy, hiện nay đã xuất hiện nhiều quan điểm rõ ràng hơn cũng như những nhận thức chung về khái niệm này.
 
Hy vọng rằng trong tương lai gần sắp tới chúng ta sẽ đưa ra được một hệ thống phân loại mới, không chỉ đơn thuần dựa trên sự thuận tiện hay các dữ liệu thống kê mà còn xuất phát từ sự hiểu biết sâu sắc hơn về những thông tin cần thiết để xây dựng nên những tiêu chí đánh giá hiệu quả.
 
Theo BÁO CÁO KINH TẾ SÁNG TẠO NĂM 2010 
Chia sẻ bài viết:
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: