Trang chủ >     Hệ thống văn bản    VĂN BẢN ĐOÀN THANH NIÊN

Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác khẩu hiệu (slogan) Tuổi trẻ trường Đại học Kinh tế

Đăng ngày: Dec 24, 2021, Đã có: 1202 lượt xem
 KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi sáng tác khẩu hiệu (slogan)
Tuổi trẻ trường Đại học Kinh tế
-------
I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA
- Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu (slogan) mang ý nghĩa xây dựng hình ảnh, thương hiệu Tuổi trẻ trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và phát huy tư duy sáng tạo, khơi gợi lòng tự hào của đoàn viên, sinh viên đối với sự phát triển của Nhà trường nói chung và của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường nói riêng.
- Tạo sân chơi bổ ích cho đoàn viên, sinh viên thể hiện tài năng và sự đam mê sáng tạo thông qua cuộc thi sáng tác slogan cho Tuổi trẻ trường Đại học Kinh tế hướng đến kỷ niệm 15 năm ngày thành lập trường Đại học Kinh tế (2007 – 2022).
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC CUỘC THI
1. Đối tượng: Toàn thể đoàn viên, sinh viên đang học tập tại trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
2. Thời gian tổ chức cuộc thi
- Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 14/9 đến 24/9/2021
- Thời gian sơ khảo sản phẩm từ ngày 25/9/2021
- Thời gian bình chọn online từ ngày 26/9 đến ngày 28/9/2021
- Công bố kết quả: 30/9/2021
3. Tiêu chí, yêu cầu đối với tác phẩm tham gia
3.1. Về nội dung
- Slogan là một khẩu hiệu có thể là một cụm từ, lời văn ngắn gọn, cô đọng, diễn tả một vấn đề tinh thần, thông điệp, niềm tin, tính chất, mục tiêu… của một đơn vị, tổ chức nhằm định hướng, truyền thông, tuyên truyền, lan tỏa giá trị của đơn vị.
- Đối với Tuổi trẻ trường Đại học Kinh tế, slogan phải là thông điệp truyền tải được mục tiêu, sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, tính đặc trưng, nét văn hóa của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường.
- Quảng bá được thương hiệu của Nhà trường nói chung và Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường nói riêng.
- Thể hiện sự nhiệt huyết, sáng tạo, hội nhập của đoàn viên, sinh viên trường Đại học Kinh tế.
3.2. Về hình thức
- Slogan phải cô đọng không quá dài, được viết bằng tiếng Việt chuẩn, không sử dụng từ địa phương, từ lóng, không sử dụng cả tiếng việt và tiếng Anh trong câu, đảm bảo dễ nhớ, dễ hiểu không được vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam hay có nội dung xấu hoặc cải biên từ các tác phẩm văn học nghệ thuật.
- Slogan phải có tính độc đáo, ấn tượng, không sao chép, mô phỏng, sửa chữa, trung lặp gây nhầm lẫn với slogan của các tổ chức, đơn vị khác đã công bố.
- Sản phẩm mang tính sở hữu chính và tính duy nhất (không được trùng hay tương tự một slogan khác đã đăng ký bản quyền) và chưa từng tham dự bất kỳ cuộc thi tương tự nào.
- Bài dự thi sẽ được đăng tải trên fanpage YOA-Đội CTV Văn phòng Đoàn - Hội UEB để bình chọn.
- Ban Tổ chức sẽ lựa chọn, chấm điểm và trao giải cho những sản phẩm đạt điểm cao nhất (theo hai tiêu chí: 40% dựa vào số lượt bình chọn và 60% theo đánh giá của Ban Tổ chức).
- Trong trường hợp bài dự thi của thí sinh có nội dung giống nhau, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn tác phẩm gửi dự thi sớm hơn để xem xét chấm giải.
4. Hình thức tham gia
- Mỗi cá nhân không giới hạn số tác phẩm tham gia.
- Thí sinh tham gia khi tham gia ngoài slogan cần gửi kèm thông tin cá nhân, một bản thuyết trình không quá 200 từ diễn tả ngắn gọn ý tưởng sáng tác, ý nghĩa slogan và một bức ảnh kỷ niệm giữa bạn và UEB.
- Bài dự thi gửi về địa https://bom.to/inBcse và làm theo hướng dẫn.
5. Bản quyền
Sau khi kết thúc cuộc thi và trao giải thưởng, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế có quyền sở hữu vô thời hạn bản quyền các câu slogan đạt giải để đưa vào ứng dụng thực tế trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên trong Nhà trường.
6. Trách nhiệm người dự thi và đạt giải sáng tác.
Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế toàn quyền quyết định về việc chọn slogan nào được ứng dụng trong thực tế và có quyền đề nghị tác giả sửa đổi, bổ sung chi tiết cho phù hợp với yêu cầu.
Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế không chịu trách nhiệm về các trường hợp vi phạm quyền sở hữu slogan và tất cả các vi phạm pháp luật liên quan tới Luật Sở hữu trí tuệ. Nếu vi phạm, tác giả của những trường hợp này phải hoàn trả cho Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế 100% giá trị giải thưởng và bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan.
III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Tác giả có sản phẩm được lựa chọn sẽ được trao tặng giấy chứng nhận và tiền mặt, cụ thể như sau:
- 01 giải Nhất: 500.000đ
- 01 giải Nhì: 400.000đ
- 01 giải Ba: 300.000đ
- 03 giải khuyến khích: 100.000đ
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đoàn trường
- Xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai cuộc thi; Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo.
- Giao Đội Cộng tác viên Văn phòng Đoàn – Hội làm cơ quan Thường trực Ban Tổ chức có trách nhiệm hướng dẫn đoàn viên, sinh viên tham gia; sản xuất các sản phẩm, ấn phẩm tuyên truyền phục vụ cuộc thi, tổng hợp bài dự thi gửi Ban Giám khảo chấm.
2. Các Liên chi đoàn trực thuộc
- Căn cứ vào Kế hoạch triển khai cuộc thi, tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia. Đưa tin truyền thông về cuộc thi trên các trang mạng xã hội do đơn vị quản lý.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Sáng tác khẩu hiệu (slogan) Tuổi trẻ trường Đại học Kinh tế", Ban Chấp hành Đoàn trường trân trọng đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc triển khai hoạt động tới đoàn viên, sinh viên.
Thông tin chi tiết liên hệ: Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, chuyên trách Đoàn Thanh niên trường./.
Chia sẻ bài viết:

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: