Trang chủ >     Giới thiệu    Về chúng tôi

Kế hoạch hoạt động Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên năm học 2013-2014

Đăng ngày: Nov 25, 2014, Đã có: 747 lượt xem

 

1. Căn cứ xây dựng kế hoạch

- Chiến lược phát triển Trường ĐHKT - ĐHQGHN đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; Kế hoạch phát triển 5 năm Trường ĐHKT - ĐHQGHN giai đoạn 2011-2015;

- Nghị quyết của Đoàn ĐHQGHN tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCSHCM ĐHQGHN lần thứ IV (năm 2012) và Nghị quyết của Đoàn Trường ĐHKT tại Đại hội lần thứ VI (năm 2012);

- Tình hình thực hiện kế hoạch nhiệm vụ của Đoàn Trường năm học 2012-2013 và thực trạng hoạt động đoàn và phong trào sinh viên của Trường.

2. Phương hướng và các nhiệm vụ trọng tâm

2.1 Chủ đề năm học

"Đoàn viên thanh niên Trường ĐHKT 

Rèn đức luyện tài - Đoàn kết sáng tạo - Hội nhập phát triển"

2.2 Phương hướng phát triển 

- Đồng hành cùng đoàn viên, sinh viên trong học tập, rèn luyện, hướng nghiệp, gắn chặt hoạt động Đoàn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường ĐHKT và phong trào sinh viên của Đoàn ĐHQGHN;

- Chủ động, tích cực, nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn trong sinh viên; các hoạt động Đoàn cần chú trọng tới chất lượng và hiệu quả;

- Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn các cấp, từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động Đoàn;

- Xây dựng môi trường văn hóa và phong cách sinh viên Kinh tế năng động - sáng tạo - làm chủ tri thức và bản thân nhằm góp phần nâng cao thương hiệu của Trường.

2.3 Các nhiệm vụ trọng tâm

- Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng lý luận, chính trị - văn hóa cho đoàn viên, sinh viên:

+ Mỗi Liên chi đoàn tổ chức ít nhất một hoạt động tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị - văn hóa cho đoàn viên, sinh viên (thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, thảo luận các sự kiện kinh tế - chính trị - xã hội của đất nước và thế giới);

+ Tổ chức tập huấn cho cán bộ Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn - Hội các cấp, từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động Đoàn; nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn.

- Chủ động, tích cực hỗ trợ sinh viên trong học tập và nghiên cứu khoa học:

+ Tổ chức 01 cuộc thi Đồng diễn “Usync”;

+ Tổ chức các hoạt động tình nguyện hè hiệu quả và có ý nghĩa, góp phần nâng cao thương hiệu sinh viên Trường ĐHKT và góp phần quảng bá, giới thiệu về Trường;

+ Tổ chức hội thao, hội trại, văn nghệ;

+ Phát triển trang web của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên;

+ Chuỗi sự kiện Chào tân sinh viên;

+ Gặp mặt sinh viên xa nhà - Chào năm mới;

+ Tổ chức hiến máu nhân đạo;

+ Tổ chức ngày hội việc làm;

+ Tổ chức dạy kỹ năng mềm.

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Đoàn cấp trên giao cho và các nhiệm vụ do Đảng ủy - Ban Giám hiệu giao.

 

Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên ĐHKT

 

Chia sẻ bài viết:

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: