Trang chủ >     Hệ thống văn bản    VĂN BẢN ĐOÀN THANH NIÊN

Hướng dẫn đánh giá 05 ngày tình nguyện trong năm

Đăng ngày: Dec 24, 2021, Đã có: 1090 lượt xem
Bạn đang không biết về 5 ngày tình nguyện, bạn lo lắng về cách tính 5 ngày tình nguyện. Vậy hãy xem thông báo mới nhất về 5 ngày tình nguyện nào!

Tất cả sinh viên đều được tính số ngày tình nguyện nếu hoạt động đó là hoạt động do các tổ chức Đoàn – Hội các cấp hoặc các phòng ban của Trường Đại học Kinh tế tổ chức.

Mọi trường hợp tham gia các hoạt động tình nguyện tại các tổ chức bên ngoài hệ thống tổ chức Đoàn – Hội thì phải được sự thống nhất của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên trường về việc công nhận số ngày tình nguyện cho sinh viên.

2. Các hoạt động tình nguyện của Trường Đại học Kinh tế:

Dựa trên điều kiện hoạt động thực tế, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường chia các hoạt động tình nguyện tại đơn vị theo 3 hình thức:

2.1. Tình nguyện ngắn hạn:

Là các hoạt động chỉ diễn ra trong ngày, không duy trì trong các ngày tiếp theo, thường được diễn ra trong 1 buổi. Ví dụ như hoạt động, “Hiến máu tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”,…

2.2. Tình nguyện trung hạn:

Là các hoạt động diễn ra hơn 1 ngày và không quá 3 ngày thực tế tổ chức. Ví dụ như hoạt động “Đông ấm”; “Trung thu cho em”…

2.3. Tình nguyện dài hạn:

Là các hoạt động diễn ra hơn 3 ngày thực tế. Ví dụ như chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Tiếp sức mùa thi”....

3. Quy ước về cách tính số ngày tình nguyện

Tất cả hoạt động tình nguyện ngắn hạn đều được quy đổi tương đương là 1 ngày tình nguyện

Tất cả hoạt động tình nguyện trung hạn được quy đổi số ngày tình nguyện dựa trên số ngày thực tế mà tình nguyện viên tham gia. Ví dụ hoạt động “Đông ấm” tổ chức trong 2 ngày, từ 08g00 sáng ngày 25/11 đến 12g00 ngày 26/11 (tính luôn thời gian di chuyển) thì được tính là 2 ngày tình nguyện.

Hoạt động tình nguyện dài hạn được tính giống như hoạt động tình nguyện trung hạn.

Các quá trình chuẩn bị trước khi hoạt động tình nguyện diễn ra thì không được tính vào số ngày tình nguyện. Trong trường hợp là Ban tổ chức hoặc cộng tác viên của hoạt động tình nguyện trung hạn hoặc dài hạn nhưng không tham gia được ngày thực tế vì lý do chính đáng và vẫn đảm bảo vai trò và trách nhiệm trước đó thì được quy đổi tương đương 1 ngày tình nguyện dựa trên sự thống nhất của tập thể Ban chấp hành của cấp độ cơ sở đó.

Số ngày tình nguyện tổng của sinh viên trong năm học thì được tính từ 01/09 năm trước đến 01/09 năm sau. Ví dụ hoạt động tình nguyện của năm học 2020 – 2021 được tính từ 01/09/2020 đến 01/09/2021 (áp dụng cho quá trình xét điểm rèn luyện và xét các hồ sơ học bổng, hồ sơ đề cử Sinh viên 5 tốt). Riêng đối với việc phân tích chất lượng Đoàn viên, Hội viên mỗi năm học được thực hiện vào cuối tháng 05, do đó các hoạt động sau tháng 05 sẽ được cộng dồn vào năm học sau.

4. Quy định về chỉ tiêu “Mỗi sinh viên tham gia ít nhất 5 ngày tình nguyện”

Tất cả sinh viên phải đảm bảo tham gia ít nhất 5 ngày tình nguyện trong năm học. Số ngày tình nguyện được tính theo số ngày thực tế tham gia các hoạt động tình nguyện cộng dồn như quy ước ở trên. Ví dụ: sinh viên A tham gia 3 ngày tình nguyện trong chiến dịch “Đông ấm”, 2 ngày “Trung thu cho em” sẽ đạt tiêu chuẩn trên, hoặc sinh viên tham gia chiến dịch Mùa hè xanh trong vòng 10 ngày sẽ đạt tiêu chuẩn.

 

Chia sẻ bài viết:

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: